/images/sf-default.png

Timur Makarevic - Lejlabelmadotcom

01:16:00, 2006, Documentary
Dvojica prijatelja odluče da snime dokumentarni film. Tema njihovog istraživanja je prisustvo homoseksualizma, ljudi druge boje kože u našem društvu, te zašto smo fulili seksualnu revoluciju. Odlučuju da intervjuišu ljude sa domaće muzičke scene...
DirectorTimur MakarevicProducerTimur Makarevic

CountryCroatiaEdition2006

< overview